WMM (Wincentyńska Młodzież Maryjna) to Stowarzyszenie zrzeszające dzieci i młodzież, którzy chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Powstało ono pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labouré w 1830, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Zostało zatwierdzone przez papieża Piusa IX 1847 roku.

NASZE STOWARZYSZENIE JEST:

KOŚCIELNE
Angażujemy się w sposób czynny i odpowiedzialny w życie i działalność Kościoła lokalnego – diecezji i parafii. Organizujemy się w formie scholi, ubogacając liturgię parafialną.


MARYJNE
W Ewangelii odkrywamy Maryję jako wzór wszystkich wierzących, odnajdujemy w niej inspirację i pomoc w kroczeniu drogą wiary i miłości.


ŚWIECKIE
Stowarzyszenie tworzymy my – świeccy (dzieci i młodzież). Jesteśmy zarejestrowani w ramach Stowarzyszeń Międzynarodowego Laikatu Wiernych i kierujemy się przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.


WINCENTYŃSKIE

Każdy z nas należy do Rodziny Wincentyńskiej. Wzorem św. Wincentego a Paulo ewangelizujemy i służymy ubogim. Chcemy pełnić naszą misję apostolską wśród młodzieży i najuboższych.


NASZE CELE:
 Wychowanie w wierze i modlitwie,
 Pogłębienie i szerzenie nabożeństwa do Maryi,
 Budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego służąc wszystkim ludziom ubogim: młodym i starszym.


Aby temu sprostać, staramy się coraz lepiej przeżywać Eucharystię, pogłębiać znajomość Pisma Świętego, poznawać tajemnice Maryi i Ją naśladować, nosić i rozpowszechniać Cudowny Medalik, poznawać historię objawień maryjnych i symbolikę Medalika, pomagać ludziom biednym i potrzebującym. 

Dla zainteresowanych:

Spotkania w naszej parafii prowadzone są przez Weronikę Kluczyk i ks. Sławomira Kubiaka.

Spotykamy się w jedną sobotę w miesiącu o godz. 10:00 w centrum duszpasterskim „Poddasze”. 

Konkretne terminy spotkań są podawane na grupie (messenger) wspólnoty.


Kontakt – 726745111 lub
https://www.facebook.com/weronika.kluczyk.90Galeria zdjęć: