W najbliższy piątek i sobotę będziemy przeżywać w naszej parafii 24 godziny Męki Jezusa Chrystusa. Podczas adoracji na początku każdej godziny zegarowej wybrane osoby, będą odczytywać opis danej godziny męki. Rozważania te zaczerpnięte zostały z prywatnych objawień współczesnej mistyczki służebnicy Bożej Luizy Piccarrety, które zawarte zostały w napisanym przez nią dzienniku. Poniżej zachęcamy do bliższego zapoznania się z patronką tego wydarzenia. 

Luisa Piccarreta (23 kwietnia 1865 - 4 marca 1947) urodziła się i spędziła całe życie w Corato, Włochy. Nazywano ją "Luisa la Santa". Dusza ofiarna w swoich latach młodzieńczych, prawdopodobnie cierpiała bardziej niż ktokolwiek przed nią od czasów Pana Jezusa i Matki Bożej, aż do otrzymania nie tylko stygmatów na ciele (ubłagała Pana Jezusa, aby pozostały niewidoczne), ale również i na duszy. Przez 64 lata nie ruszyła się z łóżka, żyjąc bez jedzenia (z wyjątkiem Komunii św.), bez picia, i nieomalże całkowicie bez snu. Pan Jezus niestrudzenie prowadził ją przez szereg stopni świętości aż do mistycznego małżeństwa, które odbyło się zarówno w Niebie jak i na ziemi. Wówczas to, gdy miała lat 24, Trójca Święta złożyła w niej Dar Woli Bożej, stracony przez Adama i Ewę a odzyskany przez Pana Jezusa, o który prosimy w modlitwie "Ojcze Nasz. Życie w Woli Bożej jest najwyższym stopniem zjednoczenia z Bogiem, jaki może istnieć. Luisa była pierwszą, która czyniła Wolę Ojca tak jak jest czyniona w Niebie. Umożliwił jej to Dar Woli Bożej. Jej dusza często przebywała poza ciałem, razem z Panem Jezusem i mogła połączyć się ponownie z ciałem jedynie na polecenie wydane przez księdza. (znak Krzyża Św. na dłoni.)

Przez te wszystkie lata, gdy nie mogła ruszyć się z łóżka, Pan Jezus nauczał ją o przyczynach stworzenia człowieka i o tym, w jaki sposób Królestwo Ojca zapanuje przed końcem świata. Oznajmił jej, że postępując w jej ślady, inni ludzie poznają również tajemnicę Woli Bożej i wejdą na ziemi w Jej posiadanie. W imię całkowitego posłuszeństwa wobec spowiedników, wyznaczonych jej przez arcybiskupa, Luisa spisała wszystko w 36 tomach, którym Pan Jezus nadał tytuł: "Królestwo Bożego Fiat pośród stworzeń - KSIĘGA NIEBA - Przywołanie stworzenia do porządku, miejsca i przyczyny, dla których zostało stworzone przez Boga." W ciągu całego swego życia Luisa miała pięciu spowiedników, jednym z nich był Ks. Kanonik Annibale Maria di Francia (15 lipca 1851 - 1 czerwca 1927, Mesyna, Włochy, założyciel dwóch zakonów: Księży Rogacjonistów Przenajświętszego Serca oraz Córek Bożej Gorliwości), kanonizowany 16 maja 2004. Na polecenie Św. Annibale di Francia, Luisa spisała rozważane stale "24 Godziny Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa". Książka ukazała się drukiem w lutym 1915. W maju 1930 Matka Boża podyktowała Luisie 31 lekcji o tym jak żyć w Woli Bożej. Zostały one zawarte w książce, "Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej." 

Zbiór wszystkich rozważań można znaleźć klikając w poniższy link:

24 godziny Męki Jezusa Chrystusa 

GODZINY MĘKI ZBAWICIELA

1 GODZINA: 5 po południu Jezus żegna Swoją Najświętszą Matkę

2 GODZINA: 6 wieczorem Jezus opuszcza Swoją Najświętszą Matkę i udaje się do Wieczernika

3 GODZINA: 7 wieczorem Wieczerza Starotestamentalna

4 GODZINA: 8 wieczorem Wieczerza Eucharystyczna

5 GODZINA: 9 w nocy Pierwsza Godzina Konania w Ogrodzie Getsemani

6 GODZINA: 10 w nocy Druga Godzina Konania w Ogrodzie Getsemani

7 GODZINA: 11 w nocy Trzecia Godzina Konania w Ogrodzie Getsemani

8 GODZINA: 12 o północy Pojmanie Jezusa

9 GODZINA: 1 nad ranem Jezus wrzucony do potoku Cedron 

10 GODZINA: 2 nad ranem Jezus przyprowadzony do Annasza

11 GODZINA: 3 rano Jezus w domu Kajfasza

12 GODZINA: 4 rano Jezus na łasce żołnierzy

13 GODZINA: 5 rano Jezus w więzieniu

14 GODZINA: 6 rano Jezus ponownie przed Kajfaszem, następnie przyprowadzony do Piłata

15 GODZINA: 7 rano Jezus przed Piłatem, Piłat odsyła Go do Heroda

16 GODZINA: 8 rano Jezus ponownie przed Piłatem, lud wybiera Barabasza a odrzuca Jezusa. Biczowanie Jezusa

17 GODZINA: 9 rano Jezus cierniem ukoronowany. ECCE HOMO. Jezus skazany na śmierć

18 GODZINA: 10 rano Jezus bierze Krzyż i dźwiga go na Kalwarię. Obnażenie Jezusa

19 GODZINA: 11 rano Ukrzyżowanie

20 GODZINA: 12 w południe Pierwsza Godzina Konania na Krzyżu. Pierwsze Słowo z Krzyża

21 GODZINA: 1 po południu Druga Godzina Konania na Krzyżu (Drugie, Trzecie, i Czwarte Słowo z Krzyża)

22 GODZINA: 2 po południu Trzecia Godzina Konania na Krzyżu (Piąte, Szóste i Siódme Słowo). Jezus umiera

23 GODZINA: 3 po południu Zmarły Jezus jest przebity ostrzem włóczni. Zdjęcie z Krzyża

24 GODZINA: 4 po południu Złożenie Jezusa do grobu. Najświętsza Maryja opuszczona.