Podczas ostatniej niedzielnej mszy świętej o godz. 11:30 nastąpiło przyjęcie do grona ministrantów dwóch kandydatów oraz dwóch chłopców jako kandydatów do służby liturgicznej. Kandydaci oraz ministranci wyrazili chęć uczestnictwa w służbie liturgicznej. Jednocześnie serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w służbie Bogu przy Ołtarzu. Zadaniem członków Liturgicznej Służby Ołtarza jest nie tylko obecność przy Ołtarzu. Służąc, przyczyniają się do tego, że liturgia jest piękna; równocześnie niosą żywe znaki obecności Chrystusa we wspólnocie Ludu Bożego. Chłopcy będący ministrantami sami stają się świadkami dla ludzi. Uświetniają liturgię, czytając lekcję, służąc podczas Eucharystii, oznajmiając dzwonkami przyjście Chrystusa, rozkładając na Ołtarzu kielich, niosąc patenę. Ministrant pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” nie znaczy jedynie słuchać czy oglądać. ,,Uczestniczyć w liturgii” oznacza także współdziałać z kapłanem i współtworzyć Eucharystię, czynnie się w nią angażując.Galeria zdjęć: