EWANGELIA
J 4, 5-42

Jezus żródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu

☩ Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z S amarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić». Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?» Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z S amarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, prosiłabyś Go wówczas, a dałby Ci wody żywej». Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło?» W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu». Rzekła do Niego kobieta: «Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga». Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w D uchu i prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w D uchu i prawdzie ». Rzekła do Niego Kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko ». Powiedział do niej Jezus: «Jestem Nim Ja, który z tobą mówię». Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w N iego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata».

Daj mi pić! Zastanów się przez chwilę nad ważnością wody w swoim codziennym życiu, znajdź też te momenty, kiedy byłeś bardzo spragniony. Jaka wdzięczność i radość zapanowała w Twoim sercu, gdy ktoś podarował Ci coś do picia? Spróbuj, poprzez to swoje doświadczenie, spojrzeć na dzisiejszą Ewangelię, która ukazuje Jezusowe pragnienie. Spotkania przy studni w biblijnym rozumieniu są miejscami Bożego objawienia, w których to Bóg objawia swoją obecność i plan swojego zbawienia. Spotkanie Samarytanki z Jezusem przy studni ukazuje nam, kim jest Jezus i jaka jest Jego misja. On przyszedł zbawić wszystkich ludzi i zaspokoić pragnienie naszej duszy wodą życia wiecznego. Woda jest symbolem życia. Wodą żywą jest sam Bóg. Woda żywa jest symbolem i prorocką zapowiedzią Ducha Świętego. Jezusowe otwarte i przebite serce, z którego wypłynęła Krew i woda, stało się tym wiecznym źródłem wody życia i naszego odkupienia. Samarytanka, rozmawiając z Jezusem, odkrywa w Nim zapowiedzianego Mesjasza. Jezus daje jej do zrozumienia, że wie o niej wszystko, że zna nie tylko jej dotychczasowe poplątane życie, ale i skryte pragnienie jej duszy. Przypatrz się teraz Jezusowi i Samarytance: w jaki sposób przebiega ich rozmowa? Staraj się dostrzec Jezusową delikatność, cierpliwość, troskę, aby pomóc jej zrozumieć i rozpoznać w Nim Mesjasza. Proś Jezusa słowami tej kobiety, aby zaspokoił to pragnienie Twojej duszy: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła, abym mógł zaczerpnąć teraz, Jezu, z tego Twojego źródła tej wody życia. Jezus kieruje także i do Ciebie te same słowa, które skierował do tej kobiety: Daj mi pić, a na krzyżu wyraża swoje pragnienie w jednym słowie: Pragnę. A to słowo wyraża głębię Jezusowego kochającego serca: pragnę twojego zbawienia, pragnę twojej miłości, twojej wierności, twojego szczęścia itd. Nie bądź obojętny na to Jezusowe pragnienie, ale staraj się zaspokoić je, tak jak On zaspokaja nieustannie pragnienia Twojej duszy, Twojego serca. Samarytanka po spotkaniu z Jezusem stała się pierwszą misjonarką w miasteczku Sychar, wielu uwierzyło dzięki jej słowu. A jak wygląda Twoje apostolstwo po spotkaniu z Jezusem, który ukochał Ciebie jako pierwszy, oddając swoje życie z miłości, abyś był zbawiony i napełniony Duchem Świętym?

 

Źródło: niedziela.pl