Lider grupy: Karolina Stańczuk

Spotkania odbywają się raz w miesiącu (zazwyczaj jest to połowa miesiąca, środy) o godzinie 19.00. Rozpoczynamy spotkania różańcem w kaplicy. Dalsza część odbywa się w Centrum Duszpasterskim Poddasze.

Inicjatywa utworzenia tej grupy była rozpatrywana jeszcze przy obecności w Poniecu ks. Damiana, który chciał stworzyć tutaj Duszpasterstwo Małżeństw/Rodzin, jednak z biegiem czasu uformowała się najpierw grupa męska, a potem grupa kobieca. Pierwsze spotkania poprowadził już ks. Sławomir Kubiak. Celem Boskich kobiet jest zawiązanie wspólnoty kobiet wyznających te same wartości, pogłębienie wiary, zaangażowanie w życie parafii. Spotkania formacyjne obejmują wspólny różaniec z rozważaniami w kaplicy adoracji oraz rozmowę w Centrum Duszpasterskim na wyznaczony wcześniej temat. Grupa jest otwarta, dlatego zapraszamy z radością kolejne osoby, które są chętne aby dołączyć.

Tematy poruszone dotychczas to m.in.

- wiara w Boga w środowisku, w którym żyjemy (w rodzinie, w miejscu pracy, wśród znajomych, w XXI wieku). jak przeżywamy wiarę, czy przyznajemy się (i w jaki sposób) do wiary w miejscach publicznych, jak wzbudzić i pielęgnować wiarę w rodzinie (jako że kobieta jest kapłanką i piastunką domowego ogniska) i jak rozmawiać z dziećmi o Bogu,

- relacja Bóg - człowiek, człowiek- człowiek,

- o miłości chrześcijańskiej (temat podparty encykliką Benedykta XVI Deus Caritas est),

- spotkania z zaproszonym gościem, m.in. ks. Hieronim opowiadał o swojej poezji i czasach ostatecznych.

Patronką grupy jest św. Monika. 

Jeżeli czujesz, że to coś dla Ciebie i chcesz dołączyć na spotkanie, serdecznie zapraszamy.

Kontakt: tel 607209123, https://www.facebook.com/karolina.m.stanczuk Galeria zdjęć: