Jesteśmy chórem parafialnym p.w. N.N.M.P. w Poniecu. Odpowiedzialnym za chór jest nasz dyrygent, a zarazem organista Pan Mieczysław Kasza, który pracuje z nami od lipca 2001 roku. Spotykamy się regularnie na próbach w każdy wtorek miesiąca, dodatkowo kilka razy więcej w zależności od potrzeb. Obecnie miejscem naszych spotkań jest dom Seniora, gdzie spotykamy się we wtorki po mszy świętej. Zaangażowanie i zainteresowanie naszego obecnego proboszcza księdza kanonika Bartosza Strugarka chórem jest bardzo optymistyczne, ponieważ spowoduje to, że chór zacznie się spotykać na wikariacie w wyznaczonym do tego miejscu i u siebie. Do chóru mogą wstąpić wszyscy zainteresowani by chwalić Boga śpiewem. Opiekunem duchowym naszego chóru jest ksiądz Proboszcz, więc jesteśmy z tego bardzo dumni.

CHWALIMY PANA BOGA ŚPIEWEM BO WIEMY ŻE KTO ŚPIEWA TRZYKROĆ WIĘCEJ SIĘ MODLI.

Niech to wezwanie będzie inicjatywą naszych spotkań.

Kontakt  663-815-285.Galeria zdjęć: