24 godziny Męki Jezusa Chrystusa to całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której będzie można w okresie Wielkiego Postu poświęcić nieco czasu, aby rozważyć co Pan Jezus przeżywał w ostatnich godzinach swojego życia.

 

To duchowe wydarzenie rozpoczynamy Mszą Świętą o godzinie 16:00, potem od godziny 17:00 w piątek do 17:00 w sobotę będziemy z Jezusem w kolejnych godzinach Jego Męki.

Podczas adoracji na początku każdej godziny zegarowej wybrane osoby, będą odczytywać opis danej godziny męki. Rozważania te zaczerpnięte zostały z prywatnych objawień współczesnej mistyczki służebnicy Bożej Luizy Piccarrety, które zawarte zostały w napisanym przez nią dzienniku. Po odczytaniu opisu danej godziny Męki Jezusa każdy będzie mógł modlić się medytując to co Jezus przeżywał. Podczas modlitwy wystawiony będzie Najświętszy Sakrament.

Z rozważaniem Męki Chrystusa wiążą się obietnice szczególnych łask, o których w następujących słowach pisała św. Faustyna w swoim dzienniczku:

Kto chce się nauczyć prawdziwej pokory, niech rozważa Mękę Jezusa. Kiedy rozważam Mękę Jezusa, to mi przychodzi jasne pojęcie wielu rzeczy, których przed tym zrozumieć nie mogłam” (Dz 267)

 

„Mało jest dusz, które rozważają mękę Moją z prawdziwym uczuciem; najwięcej łask udzielam duszom, które pobożnie rozważają mękę Moją” (Dz 737).

 

„Dziś w czasie Mszy św. widziałam Pana Jezusa cierpiącego, jakoby konał na krzyżu, który mi rzekł: córko Moja, rozważaj często cierpienia Moje, które dla ciebie poniosłem; a nic ci się wielkim nie wyda co ty cierpisz dla Mnie. Najwięcej Mi się podobasz, kiedy rozważasz Moją bolesną Mękę; łącz swoje małe cierpienia z Moją bolesną Męką, aby miały wartość nieskończoną przed Moim Majestatem” (Dz 1512)

 

Natomiast św. Franciszek Salezy rozważanie męki Chrystusa nazywa: „prawdziwą szkołą miłości, najsłodszą pobudką do gorliwości”

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do poświęcenia czasu aby być blisko Jezusa, nie trzeba się nigdzie zapisywać wystarczy przyjść i być z Tym, który tak wiele dla nas cierpiał.