Poniedziałek, 01 sierpnia 2022 r. Św. Alfonsa Marii Liguoriego
18.00    + Grzegorz SZWARCZYŃSKI, od Danki
18.00    Z okazji 2 urodzin Machała KARASIA, z podziękowaniem za otrzymane łaski,
Z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

Wtorek, 02 sierpnia 2022 r. 
18.00 + Karina SZAFRANIAK, Zofia, Wojciech MARCINKOWSKI, Jan, Konstancja
   KACZMAREK
18.00    + Janina ZBRONIEC w 1 r. śm.

Środa, 03 sierpnia 2022 r. 18.00 

1. + Marian PASZKOWIAK w 4 r. śm.
2. + Bolesław MICHAŁEK, od kuzynki Zofii z synem
3. + Maria KAJOCH, od rodz. Pierchałów i Kordylasińskich
4. + Jan RZEŹNIK, od Mirka z rodz. z Ponieca
5. + Jolanta PODKOWSKA, od Rafała i Moniki Jakubowskich z dziećmi
6. + Kazimierz DECHNIK, od mieszkańców z ul. Gostyńskiej
7. + Grażyna GRUSZCZYŃSKA, od rodz. Juszczaków, Szymańskich i chrześnicy
       Agnieszki
8. + Tadeusz SWOROWSKI, od Szymona Andrzejaka z rodz. 
9. + Jerzy GOŚCINIAK, od kolegów Andrzeja, Jurka i Wojtka
10. + Helena PACANOWSKA, od syna Bolesława z rodz.
11. + Marianna, Feliks MATUSZEWSCY, Zofia, Stanisław WRÓBEL i zm. z rodz.
          MATUSZEWSKICH i WRÓBEL
12. + Marianna MATUSZEWSKA, od Haliny z rodz. z Dziwnowa
13. + Maria BANACH, od chrzestnego z żoną, dziećmi i wnukami
14. + Barbara BUSZ, od wnuczki Natalii z mężem Maciejem i prawnukami
15. + Maria KUBIAK, od rodz. Banachów z Drzewiec i Grzegorza Giery z rodz. z Krobi
16. + Ewa SIAMA, od brata Marka z żoną i synami
17. + Weronika DUDEK w 8 r. śm.
18. + Marian GAUL, od sąsiadów z bloku 2c
19. + Władysława JANKOWIAK, od rodz. Grzegorzewskich
20. + Irena NAPIERAŁA, od syna Stefana z rodz.
21. + Stanisław CHOJNOWSKI, od rodz. Glurów
22. + Wacław GLABŚ, od żony, córki Asi i syna Łukasza
23. + Urszula i Zbigniew MARCINIAK
24. o zdrowie dla Moniki

Czwartek, 04 sierpnia 2022 r. Św. Jana Marii Vianneya
18.00    + Antoni MATECKI, od Krzysztofa i Anny Mateckich z rodz.
18.00    + Katarzyna PTASZYŃSKA, od 69 Róży z Wydaw

Piątek, 05 sierpnia 2022 r. 
18.00    W intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
18.00    + Grzegorz DWORNICZAK w 17 r. śm.
18.00    + Stanisława SIKORSKA, od wnuczki Joanny z rodz.

Sobota, 06 sierpnia 2022 r. Przemienienie Pańskie
 8.00    + Tadeusz LOKŚ, od siostrzeńca Adriana
18.00    + Stefania HĄDZLIK w 20 r. śm., Leon, Anna, Edmund HĄDZLIK
18.00    + Zygmunt GŁOWACZ w 1 r. śm.

Niedziela, 07 sierpnia 2022 r. 19 Niedziela Zwykła
7.00    + Stanisław NOWICKI, Zdzisław DWORNIK i zm. z rodz.
8.30    + Kazimierz, Katarzyna PTASZYŃSCY
10.15    + Franciszka, Stanisław WITKOWSCY i zm. z rodz. 
11.30    + Antoni GIERA
18.00    + Krystyna, Franciszek SZTYLER, Barbara, Leon NOWAK, Monika 
   ZAJKOWSKA i zm. z rodz.

Filie
Gościejewice 07.08.2022r. 10:30
Za parafian

Waszkowo 06.08.2022r. 16:00
+ Zenon KUJAWIAK, od syna Przemysława z żoną Eweliną i synami i rodz.
   Woźniaków z Kłody

Lubonia 06.08.2022r. 17:30
Za parafian