oniedziałek, 25 lipca 2022 r. Św. Jakuba Ap.

18.00 + Katarzyna PTASZYŃSKA, od zakładu ciastkarskiego i rodz. Lisiak

 

Wtorek, 26 lipca 2022 r. Św. Joachima i Anny

18.00 + Wiesława w 13 r. śm., Maciej, Przemysław GENS i zm. z rodz.

 

Środa, 27 lipca 2022 r. 

18.00 1. + Dorota CIESIELSKA, od kierownictwa i pracowników firmy Tartak Rawicz

2. + Anna Danuta TOMASZEWSKA, od bratowej Kazi z rodz.

3. + Anna GBIORCZYK, od rodz. Klimasz z Ponieca

4. + Jan RZEŹNIK, od rodz. Rzeźników z Drzewiec

5. + Jolanta PODKOWSKA, od Elżbiety, Marka, Eryka Gierów

6. + Kazimierz DECHNIK, od Zofii Gubańskiej z Krobi

7. + Grażyna GRUSZCZYŃSKA, od pracowników firmy Zakład Mięsny Mróz z Ponieca

8. + Tadeusz SWOROWSKI, od rodz. Musielaków

9. + Jerzy GOŚCINIAK, od rodz. Andrzeja, Aurelii Chudych z Rokosowa

10. + Bronisława ZBRONIEC, od rodz. Białek

11. + Helena PACANOWSKA, od rodz. Świtalskich z Rokosowa

12. + Marianna MATUSZEWSKA, od Kuzynki Doroty z Gliwic z rodz.

13. + Barbara BUSZ, od siostry Danuty z rodz.

14. + Jan ŚLĘZAK w 2 r. śm., od syna Waldemara

15. + Maria KUBIAK, od siostrzenicy Małgosi z Leszna i chrześniaka Michała z rodz.

16. + Marian GAUL, od mieszkańców Gościejewic

17. + Irena, od Mieczysława z rodz. z Zawady

18. + Helena BIERNACKA, od córki Grażyny i wnuczek Katarzyny i Barbary z rodz.

19. + Grzegorz PORZUCEK w 13 r. śm., Kazimierz PORZUCEK, Maria, Franciszek

         POŚLEDNIK, Monika KUCZMA i z prośbą o zdrowie w rodzinie

20. podziękowanie za otrzymane łaski, prośba o zdrowie, opiekę Bożą dla dzieci i brata

21. z okazji i imienin Krzysztofa, o wszelkie potrzebne łaski

22. o Boże błogosławieństwo dla całej rodz.

 

Czwartek, 28 lipca 2022 r. 

18.00 + Czesław, Weronika ROSZAK

18.00 + Jolanta PODKOWSKA, od męża Ireneusza

 

Piątek, 29 lipca 2022 r. Św. Marty, Marii i Łazarza

18.00 + Stanisława W 7 R. SM., Leon POPRAWSCY i zm. z rodz. POPRAWSKICH

   i JUŚKIEWICZÓW

18.00 + Marianna MAĆKOWIAK, od kuzynek Marii i Ireny z rodzinami

 

Sobota, 30 lipca 2022 r. 

18.00 + Paweł KUROWSKI w 10 r. śm., i zm. z rodz. SĘDŁAK i KUROSKICH

 

Niedziela, 31 lipca 2022 r. 18 Niedziela Zwykła

7.00 + Zofia, Franciszek WOJCIECHOWSCY, Aniela, Walenty PUŚLEDZCY

8.30 + Feliks HAŁAS

10.15 + Stefania FRACKOWIAK w 6 r. śm., Jan, Apolonia KRZYŻYŃSCY, Emilia

   CHADRYSIAK

11.30 + Anna, Jan MOSIĘŻNI, Halina KASPERKOWIAK i zm. z rodz.

18.00 + Marian, Walenty, Małgorzata KUBACCY, Marianna, Stanisława, Michał 

   KAROLCZAK

 

Filie

Gościejewice 31.07.2022r. 10:30

+ Czesław TYSIAK i zm. z rodz. BARTECZKOW i BARTKOWIAKÓW

    od rodz. Barteczków

 

Waszkowo 06.08.2022r. 16:00

+ Zenon KUJAWIAK, od syna Przemysława z żoną Eweliną i synami i rodz.

   Woźniaków z Kłody

 

Rokosowo 30.07.2022r. 16:00

1. + Helena PACANOWSKA, od mieszkańców z bloku z Rokosowa,  

       byłych sąsiadów

2. + Tadeusz BIEGAŁA, od mieszkańców Spółdzielni mieszkaniowej

        z Drzewiec

 

Sarbinowo 30.07.2022r.

+ Ewa ANDRZEJEWSKA, od rodz. Kamińskich i Kończaków

 

Lubonia 30.07.2022r. 17:30

Za parafian