1. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy wzięli udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu naszej Parafiady. W czasie Parafiady zebrano 26.602,11 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na dokończenie remontu centrum duszpasterskiego na wikariacie. 

2. Biuro parafialne czynne w poniedziałek od godz. 16.30 – 17.30, w środę od 19.00 – 20.00 i w czwartek od 10.00 – 12.00.

3. Zachęcamy do wzięcia udziału w pikniku charytatywnym dla Zuzi, który odbędzie się w niedzielę 31 lipca w Dzięczyńskim Kompleksie Rekreacyjnym od godz. 13.00.

4. Spacer Miłosierdzia w piątek od 20:00 do 21:00.

5. Święcenie pojazdów mechanicznych odbędzie się w niedzielę 31 lipca. Ofiary zostaną przeznaczone na środki transportu dla misjonarzy.

6. Zapraszamy na czuwanie w piątek 29 lipca od godz. 22.00 – 24.00 w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. Będzie to rozważanie męki Pańskiej. Zapraszamy wszystkich chętnych.

7. Piesza Ewangelizacyjna pielgrzymka do Częstochowy przybędzie do naszej parafii w piątek 5 sierpnia. W programie spotkania z pielgrzymami będzie spotkanie w kościele o godz. 19.30. Prosimy o przygotowanie noclegów dla pielgrzymów.