Poniedziałek, 25 kwietnia  2022 r. Św. Marka

18.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błog. Boże dla całej rodziny

18.00 + Tadeusz STRUŚ, od mieszkańców Sowin

 

Wtorek , 26 kwietnia  2022 r.

18.00 + Mieczysława DOMŻAŁ w r. śm., Kazimierz DOMŻAŁ

18.00 + Jan, KATARZYŃSKI, od wnuka Marcina z Joanną i rodz. Smektałów 

   z Teodozewa

 

Środa, 27 kwietnia 2022 r.

18.00

1. + Damian DAJEWSKI, od Dominika, Pawła Musialskich

2. + Teresa BELA, od Zbigniewa Polaszyka i Izabeli Felczak z rodz.

3. + Dorota CIESIELSKA, od szwagierki Iwony i szwagra Eugeniusza z rodzinami

4. + Eugeniusz PAPMEL, od rodz. Płoszajczaków i Konieczków

5. + Jan KAŹMIERCZAK, od Genowefy i Ireneusza Roszaków i Zygmunta

       Wejmana

6. + Jan DOMAGAŁA, od  rodz. Dopierałów

7. + Józef JUŚKIEWICZ, od Urszuli Poprawskiej z rodz. 

8. + Łucja KLUCZYK, od Jacka Widyńskiego z rodz. 

9. + Jan SIKORA w 4 r. śm. 

10. + Stanisław JAKUBOWSKI, od rodz. Domogałów z Felinowa

11. + Mirosław KULAK, od koleżanek i kolegów z firmy Joker

12. + Anna GBIORCZYK, od Magdy Dopierała z rodz.

13. + Henryk HĄDZLIK, od Piotra i Krzysztofa Hądzlik z rodzinami

14. + Kazimiera JASIAK, od rodz. Michałowskich z Kąkolewa i Ciesielskich 

         z Kaszczoru

15. + Jolanta STRÓŻ, od rodz. Glurów z Ponieca

16. + Krzysztof JURGIELEWICZ, od rodz. Busz, Wrotyńskich, Sobczaków,

         Nowaków

17. + Jan RZEŹNIK, od córki Donaty

18. + Tadeusz BARTKOWAIK, od sąsiada Krzysztofa z rodz.

19. + Czesław GIERA w 3 r. śm.

20. + Czesław KOMOROWICZ, od wnuczki Agnieszki z rodz.

21. + Hieronim DOMAGAŁA, od siostry Anny z rodz.

22. + Stanisława MUSIELAK, od rodz. Szprutów i Wołosów z Pudliszek

23. + Jolanta PODKOWSKA, od rodz. Wojczaków i Kustoszów

24. +Teresa, Henryk NOWAKOWSCY i zm. z rodz.

25. o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

26. o miłosierdzie Boże dla całej rodziny za żywych i zmarłych

27. z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

 

 

Czwartek, 28 kwietnia 2022 r. 

18.00 + Jan PIECUCH w 17 r. śm., Monika CASTAGNOLI w 1 r. śm. i zm. z rodz.

18.00 + Józefat OTTO, Leokadia OTTO, Antoni, Janina MATYSIAK

18.00 + Krystyna HYLA, od Marii Piotrowiak i rodz. Przykłotów

 

Piątek, 29 kwietnia 2022 r. Św. Katarzyny ze Sieny

15.00 Msza ślubna: Irena LAU i Łukasz SKORUPSKI

18.00 + Katarzyna, Adam WALKOWIAK, Jan MAĆKOWIAK, Stanisław NAWROCKI

18.00 + Seweryna HANDZLIK, od rodz. Smektałów z Drzewiec

18.00 + Janina BANACH, od wnuków Anny, Justyny, Damiana, Eugeniusza, 

   Marka z rodz.

 

Sobota, 30 kwietnia 2022 r. 

14.00 65 rocznica ślubu Krystyny i Henryka, z podziękowaniem za otrzymane łaski, 

z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

18.00 + Alina, Magdalena, Stanisław STRÓŻYŃSCY

 

Niedziela, 01 maja  2022 r.  3 Niedziela Wielkanocna

7.00 + Antoni MATECKI, od wnuczki Klaudii z mężem Jędrzejem i córkami

8.30 + Maria JANIK w 1 r. śm. 

10.15 W 40 r. ślubu Marii i Mariana, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

11.30 W 18 urodziny Angeliki, , z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

zdrowie i Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego

18.00 + Antoni BAKSALARY w 17 r. śm., Janina, Kazimierz JASIAK

 

 

Filie

Gościejewice 10:30 01.05.2022

1. + Irena DOPIERAŁA, od rodz. Gill

2. + Weronika, Michał, Stanisław, Wanda BIERNACZYK

3. + Antoni w 10 r. śm., Zofia, Stefan KORDUS, Teresa, Edward

       NOWAK

 

Sarbinowo 16:00 30.04.2022

+Wacław, Wiesław URBANIAK i zm. z rodz. URBANIAK i SKRZYPCZAK

 

Rokosowo 17:00 30.04.2022

1. + Maria MICHAŁEK w 24 r. śm., Michał, Andrzej, Maria, Katarzyna,

        Jan, Anna, Paweł i zm. z rodz.

2. + Bolesław MICHAŁEK, od siostry Stanisławy z mężem i dziećmi

3. + Jan KATARZYŃSKI, od OSP z Rokosowa

 

Waszkowo 16:00 30.04.2022

Za parafian

 

Lubonia 17:30 30.04.2022

1. + Andrzej HARASYMOWICZ,

2. + Henryk JAKUBOWSKI, od chrześniaczki Magdaleny z rodz.