Poniedziałek, 04 kwietnia 2022 r. 

18.00 Z okazji urodzin syna Dominika, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

18.00 + Jan, Bronisława, Halina PŁOSZAJCZAK

 

Wtorek, 05 kwietnia  2022 r. 

18.00 + Grzegorz SZWARCZYŃSKI, od rodz. Chudzińskich, Lipowczyków i Biegała

18.00 + Marianna MAĆKOWIAK, od siostrzenicy Emilii z mężem i córek z rodz.

 

  Środa, 06 kwietnia 2022 r.

18.00 1. + Damian DAJEWSKI, od rodz. Gierów i Kołodziejczaków

2. + Krystyna HYLA, od dzieci i rodziców grupy Maminki z Przedszkola

3. + Janina BANACH, od Ryszarda Rzeźnika z rodz. 

4. + Jan KATARZYŃSKI, od organisty z rodz.

5. + Małgorzata PASTERNAK, od rodz. Sobczaków z ul. Bojanowskiej

6. + Maria PISKORZ, od bratowej Małgorzaty z rodz.

7. + Mirosław MIKOŁAJCZAK w 4 r. śm.

8. + Jan DOMAGAŁA, od mieszkańców z ul. Krobska Szosa

9. + Józef JUŚKIEWICZ, od rodz. Kaźmierczaków i Hądzlików

10. + Łucja KLUCZYK, od Grzegorza z żoną i synem Bartoszem

11. + Irena WOŹNIAK, od Ryszarda z rodz. 

12. + Stanisław JAKUBOWSKI, od wnuka Mateusza

13. + Mirosław KULAK, od kolegi Piotra z Potrzebowa

14. + Teresa KUŚMIEREK, od mieszkańców z ul. Krętej

15. + Marian WOJCIECHOWSKI, od kolegów z firmy DREW-TRANS-BUD

16. + Henryk HĄDZLIK, od chrześnicy Magdaleny

17. + Kazimiera JASIAK, od kuzynki Ani Rzepka z rodz.

18. + Zbigniew ZIELONY, od rodz. Piecuchów

19. + Dorota FLORCZAK, od brata Piotra z rodz.

20. + Jan RZEŹNIK, od chrześniaczki Moniki z rodz.

21. + Tadeusz BARTKOWIAK, od synów Bartłomieja i Marcina

22. + Stanisława MUSIELAK, od synowej Czesi z rodz.

23. + Jolanta PODKOWSKA, od rodz. Jakubowskich z Czarkowa

24. o miłosierdzie Boże dla całej rodz. dla żywych i zmarłych

 

 

 

 

 

Czwartek, 07 kwietnia 2022 r. 

18.00 + Tadeusz DUŻAŁKA w 8 r. śm.

18.00 + Franciszka, Stanisław, Marianna, Jan PIOTROWSCY i zm. z rodz. 

   PIOTROWSKICH i PASZKOWIAK

18.00 W 7 urodziny Blanki i 62 urodziny Jolanty, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

 

Piątek, 08 kwietnia 2022 r. 

18.00 + Irena DOPIERAŁA, od Dariusza Kielisia z rodzicami i siostra z Ostrowa

18.00 w 50 r. ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

18.00 + Władysława, Walenty KRYSZTOFIAK

 

Sobota, 09 kwietnia 2022 r. 

16.00 W 55 r. ślubu Mirosławy i Michała, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

18.00 1. + Jan MAŚLANKOWSKI, Maria, Jan NAWROCIK i zm. z rodz.

2. + Andrzej SKOTARCZYK w 15 r. śm., rodziców SKOTARCZYKÓW i DORUCHÓW, i zm. z rodz. 

 

Niedziela, 10 kwietnia  2022 r. Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

8.30 1. + Stanisława, Stanisław RATAJCZAK, Edward, Stefania WALKOWIAK

2. + Władysława, Stanisław PŁÓCIENNIK i zm. z rodz. SKRZYPCZAK 

        i TYCZYŃSKICH

10.15 + Walenty w 25 r. śm., Teresa DYKIERT i zm. z rodz.

11.30 + Zofia, Wojciech CHUDZIŃSCY, Stefania, Józef KĘDZIORA

14.00 GORZKIE ŻALE 

+ Stefania, Jan MUSIELAK i zm. z rodz.

Filie
Gościejewice 10.04.2022 10:30
1. + Irena DOPIERAŁA, od rodz. Twardowskich i Spychaj
2. + Bogdan KASPRZAK, od synowej Haliny
3. + Jadwiga KASZPRZAK, od rodz. Szymczaków, Machowskich z Goli
       i Leszna
4. + Anna, Wojciech WOJTERA i zm. z rodz.
5. + Anna w 1 r. śm., Edward JANKOWSCY, od syna Jerzego i synowej
6. zm. z rodz. ANDRZEJEWSKICH, Andrzej  KRZYŻOSZCZAK,
   Małgorzata, Stanisław ROJDA, Eugeniusz GLINIANY i zm. z rodz.

Waszkowo 09.04.2022 16:00
1. + Seweryna JANKOWSKA
2. w 70 urodziny Jana, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
   zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

Sarbinowo 09.04.2022 16:00
1. + Czesław WIERZOWIECKI w 6 r. śm. i zm. z rodz. SADOWSKICH
2. + Franciszek ZYGNER  w r. śm. i zm. z rodz. ZYGNER i WALCZAK

Rokosowo 09.04.2022 17:00
1. + Joanna, Jan RATAJCZAK, Stanisław PAWLICKI, Mariusz NOWAK
       i zm. z rodz.
2. + Antoni MATECKI, od pracowników Ośrodka Integracji Europejskiej
        w Rokosowie

Lubonia 09.04.2022 17:30
1. + Jadwiga, Mieczysław, Wiesława, Władysław PŁACZEK
2. + Henryk JAKUBOWSKI, od ojców różańcowych z Lubonii
3. + Stanisław LUTOWICZ w 1 r. śm., od żony i dzieci