W dniach 21 – 22 września br., miała miejsce w naszej parafii wizytacja kanoniczna, przeprowadzona przez ks. biskupa Damiana Bryla, biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej. Każda wizytacja kanoniczna w parafii powinna się odbywać co pięć lat. Zadaniem wizytacji jest pogłębienie więzi parafii całym kościołem diecezjalnym. Ks. biskup podkreśla, że nie przyjeżdża do parafii na wizytację, tylko z wizytą. I taki charakter miała ta ostatnia wizytacja.
W pierwszym dniu rozpoczęła ją uroczysta Eucharystia połączona z udzieleniem sakramentu chorych. Dalsze części programu to były spotkania z dyrektorami szkól, indywidualne rozmowy z kapłanami i spotkanie z katechetami oraz grupami duszpasterskimi. Zakończeniem tego dnia była msza święta z udzieleniem sakramentu bierzmowania naszej młodzieży, a potem spotkanie z kapłanami całego dekanatu.
Nasza parafia ze względu na dużą ilość kościołów filialnych miała okazję do kolejnego spotkania z ks. biskupem. Ksiądz biskup odwiedził wszystkie kaplice filialne w Gościejewicach, Sarbinowie, Rokosowie, Lubonii i Waszkowie oraz spotkał się z mieszkańcami. Była okazja do wspólnej modlitwy i rozmowy.
Kilka tygodni po zakończeniu wizytacji powinien do parafii dotrzeć dekret powizytacyjny, w którym zostaną nam przedstawione wnioski i uwagi z zakończonego spotkania. Przeczytamy go wszystkim parafianom i będziemy realizować wskazania księdza biskupa dotyczące duszpasterstwa w naszej parafii.

                                                                                                                                                         Ks. ProboszczGaleria zdjęć: