Od najbliższej niedzieli (17.05.2020) obowiązują nowe wytyczne odnośnie ilości osób uczestniczących we Mszy Świętej i nabożeństwach:

      W kościele Chrystusa Króla może przebywać 60 wiernych

      W kościele farnym może przebywać 30 wiernych 

      W kaplicy cmentarnej podczas pogrzebu może przebywać 12 wiernych

      W kaplicach filialnych może przebywać 10 wiernych.