ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Wielki Czwartek: 
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ – godz. 18:00
Wielki Piątek: 
DROGA KRZYŻOWA – godz. 15:00
LITURGIA KU CZCI MĘKI PAŃSKIEJ – godz. 19:00
Wielka Sobota:
ADORACJA PRZY GROBIE PAŃSKIM – od godz. 8:00 – 19:30 
LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ – godz. 20:00
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego: 
MSZA ŚWIĘTA – godz. 10:15
 

 

Transmisja:

YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UCb8beqK1LEgfGCl69oiouFA

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/poniecmojemiasto/

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW W PORANEK WIELKANOCNY 

Prowadzący obrzęd: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
Pozostali: Amen
Prowadzący obrzęd: Święcenie pokarmów świątecznych jest starym zwyczajem w Kościele. Przypomina on prawdę, wyrażoną przez św. Pawła Apostoła tymi słowami: „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie”. Spożywanie posiłku jest czynnością świętą, dlatego modlimy się przed i po jedzeniu, a na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego święcimy pokarmy. Kiedy zakończymy święty post paschalny i spotkamy Chrystusa Zmartwychwstałego we Mszy Świętej wielkanocnej, powrócimy z radością do naszych domów i z Chrystusem zasiądziemy do wspólnego świątecznego stołu. 
Prowadzący obrzęd: Chrystus, Pan Zmartwychwstały, wprowadza nas do Bożej rodziny i pozwala nam zwrócić się do Boga i nazwać Go Ojcem. Dlatego ośmieleni przez Chrystusa Pana, wołajmy wspólnie: Ojcze nasz... 
Prowadzący obrzęd: Prośmy Chrystusa Pana zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.
Prowadzący obrzęd: Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego Zwycięstwa, abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.


Prowadzący obrzęd: Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii Świętej dajesz życie światu; pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Cię wytrwale na pustkowiu, i który po swoim zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.
Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów; pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.
Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że Ty jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.


Pozostali: Amen
Prowadzący obrzęd: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen