Poniedziałek, 09 września 2019 r. 
18.00    + Józef MICHAŁOWSKI, od rodz. Jasiak i Taraziewicz
18.00    + Katarzyna STÓRZYŃSKA - POLASZEK, od pracowników Szkoły Podstawowej w Poniecu

Wtorek, 10 września 2019 r.
18.00    + Zenon PTASZYŃSKI w 4 r. Sm. i zm. z rodz. LISIECKICH i PTASZYŃSKICH
18.00   W 45 r. ślubu Haliny i Bronisława, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

Środa, 11 września 2019 r.
18.00    
1. + Zbigniew GLUMA, Mieczysław SZRAMA
2. + Marianna WOJTA, od Łucji z rodz.
3. + Walenty ROMANOWSKI, od Kamili z rodz. 
4. + Maria WAWRZYNIAK, od rodz. Walkowiaków
5. + Wanda CHUDA, od mieszkańców z ul. Krobska Szosa
6. + Piotr OSIĘGŁOWSKI, od żony Beaty i brata Andrzeja
7. + Jerzy PRAŁAT, od wnuczek Agnieszki i Kasi
8. + Stanisława PAZOŁA, od rodz. Rosików ze Skoraszewic
9. + Michał SZUBERT, od wuja Tadeusza z Oporowa
10. + Jam KLECZ, od rodz. Czabańskich z Jarocina
11. + Mariusz BUSZ, od Joli Szubert z rodz.
12. + Czesław GIERA, od wnuczki Elwiry z rodz.
13. + Gertruda SPRINGER, od wnuczki Izabeli z rodz.
14. + Leokadia SZLACHETKA, od Steni z dziećmi i ich rodzinami
15. + Damian DREWNOWSKI, od Burmistrza Ponieca
16. zm. z rodz. SREWATKÓW i KUCZYKÓW
17. + Jadwiga WALCZEWSKA, od współpracowników Poczty
18. + Jan POSLEDNIK w 5 r. śm., Władysław BARANOWSKI
19. + Artur DWORNIK, od Franciszka Wojciechowskiego z synami
20. + Tomasz LISIECKI, od mamy Ewy z mężem, braci Daniela i Krzysztofa i babci Frani
21. + Zofia MRÓZ, od syna Sławka z żoną
22. + Stefan KRYSZTOFIAK w 2 r. śm. 

Czwartek, 12 września 2019 r.
18.00    + Bolesław GLUMA, od Grażyny i Krzysztofa Boguszyńskich z dziećmi
18.00    + Włodzimierz ŚLĘZAK w 1 r. śm. 

Piątek, 13 września 2019 r. Św. Jana Chryzostoma
18.00    + Franciszek KĘDZIORA w 9r. śm., Basia i zm. z rodz. 
18.00    + Jerzy, Stanisława OLEJNICZAK, od rodz. Ciechanowskich i Herzog
18.00    + Edward KRIGER w 154 r. śm. i zm. z rodz. KRIGER i JGNASZEWSKICH

Sobota, 14 września 2019 r. Podwyższenie Krzyża Świętego
15.00    Msza ślubna: JUŚKIEWICZ Martyna i RATAJCZAK Patryk
16.00    W 35 r. ślubu Małgorzaty i Grzegorza Śląskich, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie
18.00    W 30 r. ślubu Krystyny i Marka,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

Filie:

Waszkowo    16.00    
1. + Stanisław STUDENT, od Marka, Magdaleny Olejniczak z dziećmi
2. + Janina ORZECHOWSKA, od mieszkańców Waszkowa

Rokosowo    16.00    
+ Feliks SKORUPKA, od rodz. Skorupków z Zakrzewa

Sarbinowo    17.00    
1. + Zenon PODWORSKI, od chrześniaka Piotra z rodz. i rodz. Podworskich z Rawicza
2. + Piotr KUBACKI, od rodz. Smektałów z mamą
3. + Marian MACKOWIAK i zm. z rodz. 

Lubonia        17.30    
+ Antoni, Walenty, Stanisława MARKOWSCY, Jan CHĘCIŃSKI, Teresa, Zbigniew, Mieczysław LOHMAN, Katarzyna, Antoni MIKOŁAJCZAK, Leon, Anna KLIMCZAK

Niedziela, 15 września 2019 r. 24 Niedziela Zwykła
7.00    + Mieczysław, Stanisław, Katarzyna WOŁK i zm. z rodz. WOŁK, WALIDUDA, Weronika, Ignacy BŁACHOWIAK i zm. z rodz. BŁACHOWIAK i JURDECZKA
8.30    W 30 r. ślubu Ewy i Marka, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie
10.15    + Bolesław JÓZEFOWIAK w 1 r. śm.
11.30    + Katarzyna, Antoni, Anna, Irena, Marian MACHOWIAK i zm. z rodz.
18.00    + Irena JAKUBOWSKA w 1 r. śm., od syna Kazimierza z żoną

Filie:

Gościejewice    10.30    + Władysław KASPROWIAK, od rodz. Maćkowiak z Gościejewic