Obecny krąg biblijny zaistniał w naszej parafii dn. 17 września 2014r. Przedtem istniały także grupy biblijne, które prowadzili ks. Bartosz Strugarek i ks. Wojciech Silski. Do kręgu może przystąpić każdy dorosły Parafianin, który pragnie pogłębić znajomość Pisma Świętego. Na dzień dzisiejszy wspólnota składa się z 11 Osób, a opiekunem duchowym jest ks. Leszek Firlej. Na początku istnienia grupy rozważaliśmy czytania biblijne, które przypadały na najbliższą niedzielę. Obecnie rozważamy Ewangelię św. Marka wg materiałów formacyjnych pt. „Krąg Biblijny”, które przygotowuje Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II. Do grupy w każdej chwili może dołączyć nowa Osoba.
 Galeria zdjęć: