Poniedziałek, 12 sierpnia 2019 r. 
18.00    + Franciszek RZEŹNIK, od rodz. Handzlików i Nowaków

Wtorek, 13 sierpnia 2019 r. 
18.00    + Halina ŚWIERZEWSKA w 3 r. śm.

Środa, 14 sierpnia 2019 r. Św. Maksymiliana Marii Kolbego
18.00    1. + Zuzanna KOCIEMBA w 1 r. śm., Kazimier, Sylwester URBAŃSCY, Teresa
       GAPIK, Stanisława, Jan KACZMAREK i zm. z rodz. 
2. + Bogdan POPRAWSKI, od rodz. Rosików z Dzięczyny
3. + Roman PAUL, od Tadeusza, Gabrieli i Sebastiana PŁOSZAJCZAKÓW
4. + Marianna WOJTA, od Pawła z zona i Szymona z rodzicami
5. + Zofia MACHOWIAK, od chrześniaka z rodz.
6. + Helena PRZYBYLSKA, od Zofii z rodz.
7. + Danuta MARKOWIAK, od rodz. Bartlewskich, Franciszki i Romana
       Ratusznych
8. + Stefan MICHALAK, od rodz. Mireckich
9. + Maria WAWRZYNIAK, od sąsiadów z ul. Norwida, Sienkiewicza i Tuwima
10. + Wanda CHUDA, od mieszkańców z ul. Krobska Szosa
11. + Stanisława PAZOŁA, od córki Danuty, wnuczki Bianki, wnuczki Edyty 
         Z rodzinami, wnuczki Agnieszki z Majkelem i dziećmi
12. + Edmund NASKRĘT, od córki z rodz.
13. + Alina SOBCZYŃSKA, od rodz. Malepszaków, Ostrowskich i Włodarczyków
14. + Czesław GIERA, od syna Mariana z żoną
15. + Jadwiga SIEKIERKOWSKA w 19 r. śm.
16. + Artur DWORNIK, od brata Karola i Tatiany
17. w intencji Panu Bogu wiadomej

Czwartek, 15 sierpnia 2019 r. Wniebowzięcie NMP
8.30    + Maria, Antoni DOMAGAŁA i zm. z rodz.
10.15    + Adam SZYMKOWIAK w 8 r. śm., Maria w 33 r. śm., Władysław w 32 r. śm.
  JAKUBOWSCY, Maria w 3 r. śm., Henryk w 1 r. śm. JAKUBOWSY i o Boże
  Błogosławieństwo w rodzinie
11.30    + Jan w 9 r. Sm., Gertruda SPRINGER i zm. z rodz. Jacek MAĆKOWIAK, od 
                rodz. Pisarczyków, Stephan i Skitek
16.00    W 25 r. ślubu Małgorzaty i Pawła Zygner, z podziękowaniem za otrzymane łaski,
             z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie
18.00    1. + Florian, Helena, Ryszard, Jacek KEMPA, Joanna STACHOWSKA, Halina
                    Król, Zofia, Feliks, Jerzy ULATOWSY, Jadwiga WŁADYSIAK
2. + Stanisław PIETRZAK w 1 r. śm., od żony Danieli

Piątek, 16 sierpnia 2019 r. 
10.00    Za zmarłych kapłanów
16.00    + Maria, Zofia, Marian, Aleksander KAZUBSCY, Teodozja, Aleksander, 
   Stanisław, Jerzy, Wojciech DEREZIŃSCY, Władysława, Marcin, Jerzy, Marian
   KISTOWSCY, Józefa, Łucja, Stanisław, Tadeusz ANDRZEJAK, Anna, Marian
   BARTKOWIAK, Ewa KOLAŃSKA, Aleksander SZYMANKIEWICZ, Zofia
  CHWALISZEWSKA
16.00    + Stanisław STUDENT, od Arlety Goszczyńskiej z mężem i synami
16.00    + Cecylia, Stefan WRÓBEL, Bożena, Czesław BONDIA, Barbara 
                WRÓBLEWSKA i zm. z rodz. WRÓBEL i DUDZIŃSKICH

Sobota, 17 sierpnia 2019 r. Św. Jacka
16.00    W 35-cio lecie ślubu Bernadety i Grzegorza, z podziękowaniem za otrzymane łaski
Z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie
18.00    + Stanisława, Kazimierz WOZIŃSCY i zm. z rodz.

Filie

Sobota, 24 sierpnia 2019 r. 
Waszkowo    16.00    + Stefan NOJMAN, od sąsiadów
Lubonia    17.30    + Zofia ZDĘGA, Joanna, Franciszek ZYGNER i zm. z rodz. ZDĘGÓW, 
   ZYGNER i LUTOWICZ 

Niedziela, 25 sierpnia 2019 r. 
Gościejewice    10.30    + Marta PRZYBYLSKA w 15 r. śm., Ewa, Zenon RATAJCZAK, Cecylia
                                         PRZYBYLSKA

Niedziela, 18sierpnia 2019 r. 20 Niedziela Zwykła
7.00    + Stanisław NOWICKI, Zdzisław DWORNIK i zm. rodziców
8.30    + Bolesław MALEPSZAK
10.15    + Kazimierz NOWICKI w 6 r. śm. i zm. z rodz.
11.30    + Maria, Edmund KĘDZIA, Anna i Edward NOWAK
18.00    + Monika ZAJKOWSKA, Krystyna, Franciszek SZTYLER, Barbara, Leon
               NOWAK i zm. z rodz.