1.    Obrazowi może towarzyszyć straż lub policja. Delegacja pożegnalna z parafii poprzedniej jedzie za samochodem kaplicą.
2.    Na rozpoczęcie gromadzą się mieszkańcy całej parafii. Nabożeństwo oczekiwania w kościele parafialnym 30 – 45 minut przed przybyciem obrazu.
3.    Procesja powitalna ustawia się przed kościołem i udaje się na miejsce powitania. Po dojściu na miejsce asysta formuje się w szyk procesyjny. Procesję stanowią; krzyż, sztandary, ministranci, kapłani, ks. Biskup, Proboszcz o. kustosz komentator (przed obrazem), delegacje do niesienia obrazu, organista, orkiestra, wierni (za obrazem).
4.    Po przybyciu obrazu wszyscy pozostają na swoich miejscach, kustosz otwiera klapę przy dźwiękach fanfar (orkiestra), z samochodu wysuwa się obraz. 
5.    Biskup i proboszcz całują ramę obrazu.
6.    Proboszcz parafii poprzedniej przekazuje Ewangeliarz Peregrynacji proboszczowi parafii powitania.
7.    Podchodzi delegacja do niesienia Obrazu i pod opieką kustosza przejmują Obraz. Po przejęciu obrazu i odjechaniu samochodu kaplicy śpiew „O Maryjo witam Cię”. Po śpiewie rusza procesja. Przy zmianie delegacji procesja na chwile przystaje. Na czas przyjazdu matki Bożej biją dzwony, na czas procesji dzwony milkną. 
8.    Po dojściu do ołtarza obraz jest umieszczony na specjalnym tronie, a na pulpicie Ewangeliarz. Obok stoi nie zapalona świeca nawiedzenia.
9.    Biskup okadza Obraz i ewangeliarz. Potem czyni znak krzyż i pozdrawia zgromadzonych. Następnie zapala świecę nawiedzenia.
10.    Następuje odczytanie ewangelii o nawiedzeniu. Po odczytaniu słów: ”Wtedy Maryja rzekła”, organista rozpoczyna śpiew hymnu Magnificat. Po zakończeniu śpiewu odczytujący ewangelię czyta stosowny fragment: Maryja pozostał u niej około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Nie ma błogosławieństwa ewangeliarzem. 
11.    Ksiądz dziekan odczytuje list Ojca Świętego.
12.     Po telegramie proboszcz parafii poprzedniej podchodzi z delegacją  parafian i składa kwiaty przed Obrazem matki Bożej.
13.     Powitanie Matki Bożej przez proboszcza i delegacje parafii.
14.     Ks. Biskup i kapłani przebierają się w wyznaczonym miejscu i rozpoczyna się Eucharystia.