Poniedziałek, 05 sierpnia 2019 r.
18.00    + Grzegorz DWORNICZAK
18.00    + rodzice Ludwika i Franciszek SKRZYPCZAK i zm. z rodz., siostra Eugenia
          FRĄCKOWIAK i o zdrowie dla siostry Marii SKRZYPCZAK

Wtorek, 06 sierpnia 2019 r. Przemienienie Pańskie
18.00    W intencji dzieci objętych modlitwa różańcową rodziców, z prośbą o
Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej

Środa, 07 sierpnia 2019 r. Bł. Edmunda Bojanowskiego
18.00    1. + Marian PASZKOWIAK, od bratowej Danuty z rodz.
2. + Tomasz, Stanisława PRZEWOŹNI, Wojciech JAKUBOWSKI i zm. z rodz.
3. + Franciszek RZEŹNIK, od rodz. Rzeźników z Sikorzyna
4. + Genowefa WOŹNIAK, od rodz. Jankowiaków z Sarbinowa
5. + Bogdan POPRAWSKI, od mieszkańców bloku 8e
6. + Roman PAUL, od siostrzeńca Jarosława z rodz.
7. + Marianna PIETRZYK, od wnuka Piotra z rodz.
8. + Barbara SKRZYPCZAK, od kuzyna Kazimierza Markowskiego z żoną z
     Bielska-Białej
9. + Wanda ROSIK, od rodz. Gerlach z Dzięczyny
10. + Marianna WOJTA, od 1 Róży Matek ze Śmiłowa
11. + Zofia MACHOWIAK, od szwagierki Pelagii z rodz.
12. + Helena PRZYBYLSKA, od syna Krzysztofa
13. + Danuta MARKOWIAK, od Łucji
14. + Stefan MICHALAK, od chrześnicy Danuty z mężem
15. + Maria WAWRZYNIAK, od wnuczki Martyny z rodz.
16. + Wanda, Henryk CHUDZI, od córki Katarzyny z mężem i synem
17. + Mariusz BUSZ, od Ewy i Krzysztofa Maciejewskich z dziećmi
18. + Czesław GIERA, od rodz. Grzelczaków z Leszna
19. + Leokadia SZLACHETKA, od szwagra Mieczysława z żoną i rodz.
20. + Krystyna ROSIK, od rodz. Malesińskich
21. + Jadwiga, Wawrzyn PRZYKŁOTA, Stanisława, Franciszek WOJTKOWIAK,
      Joanna, Leokadia i zm. z rodz.
22. + Michał KAŹMIERCZAK
23. z okazji 60-tych urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
      o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej


Czwartek, 08 sierpnia 2019 r. Św. Dominika
18.00    + Stefan POŁCZYK w 9 r. śm. i zm. z rodz.

Piątek, 09 sierpnia 2019 r. Św. Teresy Benedykty od krzyża
18.00    + Dariusz SZCZEPANIAK, od rodz. Szymańskich
18.00    + Cyryl ŁUKOWSKI, od brata Adama z rodz.

Sobota, 10 sierpnia 2019 r. Św. Wawrzyńca
15.00    Msza ślubna: Ewelina KUBIAK i Tomasz MUCHA
18.00    + Władysława, Jan, Stefan POŁCZYK, Helena, Antoni JĘDRYCZKA

Flilie

Sobota, 10 sierpnia 2019 r.
Waszkowo    16.00    + Jadwiga JOACHIMIAK i zm. z rodz.
Lubonia    17.30    + Teresa KULCZAK, od sąsiadów Paszkowiaków, Prałatów, Szolów i Kasi
                  Kaczmarek z rodz.

 

Niedziela, 11sierpnia 2019 r. 19 Niedziela Zwykła
7.00    + Stanisława, Jan JANKOWSCY
8.30    + Kazimierz PTASZYŃSKI
10.15    + Zbigniew w 9 r. śm., Józef POPRAWSCY
11.30    + Jerzy KACZMAREK, Jerzy, Stanisław, Konstancja i zm. z rodz.
18.00    + Marian, Pelagia PASZKOWIAK

Gościejewice    10.30    + Zofia DANIELCZAK