Poniedziałek, 29 lipca 2019 r. Św. Marty
18.00    + Kazimiera, Jan KOZAK, Franciszek STACHOWIAK

Wtorek, 30 lipca 2019 r.
18.00    + Franciszek RZEŹNIK, od rodz. Przybyłów z Drzewiec, Stanisław RZEŹNIK, w 42 r. śm., od synowej Zofii z rodz.

Środa, 31 lipca 2019 r. Św. Ignacego z Loyoli
18.00    
1. + Stanisława POPRAWSKA w 4 r. śm. i zm./ z rodz. POPRAWSKICH i JUŚKIEWICZÓW
2. + Stanisław w 6 r. śm., Józefa, Edmund JANKOWIAK, Róża, Franciszek SARBINOWSCY
3. + Stefania FRĄCKOWIAK w 3 r. śm., Jan KRZYŻYŃSKI, Emilia CHADYSIAK, Zenon PRZYBYLSKI
4. + Bogdan POPRAWSKI, od siostry Sabiny z mężem i córką Magdą
5. + Władysława TACIAK, od bratowej Weroniki z rodz.
6. + Roman PAUL, od chrześniaka Marcina z rodz.
7. + Barbara SKRZYPCZAK, od rodz. Kurasiaków z Bączegolasu
8. + Wanda ROSIK, od rodz. Koniecznych z Ponieca i Smakulskich z Bojanowa
9. + Marianna WOJTA, od pracowników DINO Pudliszki
10. + Zofia MACHOWIAK, od męża Stanisława
11. + Helena PRZYBYLSKA, od mieszkańców z ul. Krobska Szosa
12. + Danuta MARKOWIAK, od Wenancjusza i Reginy Świtalskich z dziećmi
13. + Stefan MICHALAK, od Ady z rodz.
14. + Maria WAWRZYNIAK, od syna Jerzego z żoną i rodz.
15. + Mariusz BUSZ, od firmy transportowej ALMAR
16. + Czesław GIERA, od wnuka Edmunda z rodz.
17. + Leokadia SZLACHETKA, od zięcia Mirosława z dziećmi
18. + Krystyna ROSIK, od 3 Róży Matek z Dzięczyny

Czwartek, 01 sierpnia 2019 r. Św. Alfonsa Marii Ligouriego
18.00    + Mariusz BUSZ, od mieszkańców z ul. Krobska Szosa

Piątek, 02 sierpnia 2019 r. 
18.00    + Helena KASPERKOWIAK, Jan, Anna MOSIĘŻNI i zm. z rodz.
18.00    + Weronika DUDEK

Sobota, 03 sierpnia 2019 r. 
8.00    + Stanisława SMEKTAŁA, od wnuka Mirosława z żoną i dziećmi
14.00    Msza ślubna: Alicja SOBKOWIAK i Szymon JAKUBOWSKI
18.00    + Halina PRAŁAT i zm. z rodz. PRAŁAT, MITURA i LOKŚ

Filie:

Sarbinowo    17.00    
1. + Franciszek ZYGMUNT w 9 r. śm.
2. + Zenon PODWORSKI, od siostry Jadwigi z Andrzejem
3. + Piotr KUBACKI, od rodz. Sikorów i Karolina z rodz.
4. + Krystyna ROSIK, od Ireny Kowalczyk i rodz. Skrzypczaków

Rokosowo    16.00    
+ Feliks SKORUPKA, od rodz. Bąków

Niedziela, 04 sierpnia 2019 r. 18 Niedziela Zwykła
7.00    + Józefa, Jan RATAJCZAK
8.30    + Marian PASZKOWIAK w 1 r. śm.
10.15    Z okazji 70-tych urodzin Zenona, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie
11.30    + Krzysztof SKRZYPCZAK w 1 r. śm., od brata z żoną
18.00    + Władysława, Czesław, Józef FIEBIG

Filie:

Gościejewice    10.30    
1. + Jacek MAĆKOWIAK, od rodz. Nowaków z Zalesia i Kobylina
2. + Władysław SPRUTA, Paweł SZASZCZAK, Stanisława, Antoni KOSIŃSCY
3. + Gertruda SPRINGER, od wnuków Damiana, Marcina i Łukasza z rodzinami