W dniach od 2 – 6 marca b.r., odbyły się w naszej parafii rekolekcje, które miały nas wprowadzić w okres Wielkiego Postu. Nauki głosił ks. Robert Klemens, Filipin ze Świętej Góry w Gostyniu. Zwrócił nam uwagę, iż łaska Boże współpracuje z ludźmi odważnymi, którzy pragną podążać za Chrystusem i nie czekają tylko na to co Bóg dla nich uczyni, ale potrafią współpracować każdego dnia z łaską Bożą. Wielki Post jest okresem pokutnym i jeżeli człowiek traktuje poważnie swoje postanowienia to taka decyzje nieraz zaboli, bo trzeba się wyrzec tego co przyjemne, a co nas oddala od Boga.